Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Οι μύγες

Οι μύγες
Σ. Παπαντωνίου

Λέει κι ο Θουκυδίδης
Χρειάζεται λίγο καιρό να κάμεις στην εξορία σου
Για να δεις τα πράγματα κι από μακριά
Και να καταλάβεις πως σαράντα τρία χρόνια
Δεν είχες καμιά ειρήνη
Πόλεμο είχες .

Ενώ εσύ κοιμόσουν
Εκείνοι σου έκλεβαν εξουσία
Ήθος
Φιλοπατρία.

Ο πόλεμος συνεχίζεται
Με κοιμισμένους.

Αν κοιτάξεις ένα γύρω σου
Μπορείς να φρίξεις
Πόσο πληθαίνουν οι μύγες

Πόσες μύγες κολλούν στο βεργί τους…