Σάββατο, 18 Ιουνίου 2016

Πεντηκοστή

Στέλιος Παπαντωνίου
Πεντηκοστή

Συλλαμβάνεις διαλαμβάνεις επαναλαμβάνεις
«Θου Κύριε φυλακήν. Κύριε ελέησον.»

Η αμαρτωλός το μύρον
Κι εμείς στη δυσωδία των κακών.

Κάτελθε ακόμα στην ιλύ
Στην αδυσώπητη αλήθεια.

Εκύκλωσάν με οι εχθροί
Κωκυτός και Πυριφλεγέθων.

Κύριε, Κύριε
Κατάπεμψον το Πνεύμα το Άγιον.