Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Η στετέ

Η Στετέ
Η στετέ η Ελεγκού
είσιε μια κρεμαστή αρμαρολλούα,
μέσα λουκάνικα τζαι κρέας 
για την Κυριακή.
Σε μια φιζούα μες στ' αρμάρι
εφύλαεν τυρί κότσινο
τζια σε λαδόκολλα
σιοιρομερούι
τσαμαρέλλα.
Εφώναζεν μας ένα έναν
κλεις την πόρτα
κάτσε δαμαί κοντά μου
τζιαι σιωπήν.
Ύστερα που γρόνια
σαν ηβρεθούμε τ' ανίψια σε τραπέζιν
μνημονεύκουμέν την.
"Έκαμεν μας μεζετζιήες."

Σ τέλιος Παπαντωνίου