Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Επίγραμμα

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
Ἡ ἑλληνική σημαία
ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία
ἐν σοφίᾳ ἱκανά
ἐν λιτότητι πλοῦτος
ἐν ἤθει ὑψηλῶ
συνοδεύουσί σε
ὡς αὐτός ἠθέλησας.
Μακαρία ἡ ὁδός.