Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Το πιθάρι

Το πιθάρι της μάνας μου ήταν πάντα γεμάτον αλουσίβαν. 
Επλύννισκεν μια φοράν τη εφτομάδαν. 
Ήμασταν κάποτε πολλοί στο σπίτιν. 
Τώρα τζιει που βρίσκεται ούτε πλύμμαν ούτε στέγνωμαν. 
Κάμνουν τα οι αγγέλοι.