Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Στέλιος Παπαντωνίου

ΤΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Το ατεκνίας όνειδος
Με κυρτωμένους ώμους
Ιωακείμ και Άννα φιλόθεοι
Με αμετρήτους ιλασμούς εν τεμένει
Με τρεμούσας χείρας δεν είχαν πρόσφορο  
φίλον τέκος
Του ναού οικήτορα.

Δεν ήταν Αβραάμ στο βωμό αναφορά
Ισαάκ τον μονάκριβο,
Αλλά Κύριος οίδε.

Η στείρα έτεκε μακαρία την Θεομήτορα
Αδάμ και Εύα έκπαγλοι φέγγος ιδόντες
Εκ της φθοράς του θανάτου ελεύθεροι.

Οι ποιητές κοντακίων  
Θαυμαστοί μαϊστορες
απολυτικίων
Μειλιχίοισι λόγοις ολίγοις
Πλέκουν τον στέφανον
Των γενεθλίων της Θεοτόκου.