Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΥΔΗΜΟΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ

Στέλιος Παπαντωνίου

ΕΥΔΗΜΟΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ

Αριστοτέλειος φίλος ο Εύδημος
Μονόπους στον Άδη
Ονείρου συνόμιλος
Αιτείται την ίαση
Τυράννου την πτώση
Επάνοδο σε πάτριον έδαφος
Φίλης Κύπρου.

Και, ω του θαύματος,

Ιάται,
Εκτραχηλίζουν τον τύραννο
Κι ο ίδιος
Αγαθός κι ευδαίμων
Νεκρός σε μάχη στη Σικελία
Επί των νεφελών επιστρέφει
Στ’ αγαπημένο ακρογυάλι
Στο ταπεινό δάπεδο της καλύβης
Στον άη Επίκτητο
Να κολυμπά στον ήλιο και στην άλμη

Όπως επιστρέφει κι η ψυχή μου
Πλήρης υγείας εφηβικής
Εις τέλειον σήμα θανάτου

Την καλύβη παραθαλασσίαν.