Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Πασχάλης Πασχαλίδης

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

ΜΑΓΔΑΣ ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, 
Ο ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΧΟΥΔΙΟΥ

Διασωθείσες επιστολές του Πασχάλη Πασχαλίδη προς το Σύλλογο Μικρασιατών «η Ανατολή» της έδωσαν την ευκαιρία να μας παρουσιάσει σε μελέτη της με τίτλο «Πασχάλης Πασχαλίδης Ο ιεροδιδάσκαλος του Χουδίου- Πληροφορίες για την εκπαιδευτική και πνευματική κίνηση Ορθοδόξων Αρμενόφωνων πληθυσμών της Βιθυνίας στα χρόνια 1903-1909» που δημοσιεύτηκε στα Μικρασιαστικά Χρονικά τόμος 18ος  Αθήναι 1988.
Σκοπός της μελέτης ήταν η παρουσίαση  πληροφοριών που σχετίζονται με τις εκπαιδευτικές προσπάθειες του συλλόγου Μικρασιατών «Ανατολή» σε απόμακρες αρμενόφωνες ή τουρκόφωνες περιοχές της Μικράς Ασίας,  μέσα στα πλαίσια του προγράμματός του να εμπεδώσει την Ορθοδοξία και να διαδώσει τα Ελληνικά Γράμματα, ιδιαίτερα σε χώρους που είχαν χάσει την ελληνική τους γλώσσα και «δεινότερον» απειλούνταν από προσηλυτιστές ξένων θρησκευτικών δογμάτων. ..Τις ενέργειες για την προαγωγή και τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, με σκοπό τη μεταλαμπάδευση της ιδεολογίας του αλυτρωτισμού και την προετοιμασία της πολιτικής ένωσης όλων των περιοχών που αποτελούσαν κάποτε τη Βυζαντινή αυτοκρατορία είχε αναλάβει από αμέσως ύστερα από την ίδρυσή του το «Εθνικόν Πανεπιστήμιον» Αθηνών αργότερα και οι Σύλλογοι που ιδρύθηκαν στον ελεύθερο και αλύτρωτο ελληνισμό.

Ο πατέρας της συγγραφέως  επιτέλεσε προς την πατρίδα το καθήκον του.