Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

εγώ έτσι τα καταλαβαίνω


Ήταν λοιπόν οι τζιαιροί  που ετοιμαζούμαστον
Οι Έλληνοι της Τζιύπρου να επιτεθούμεν της Τουρτζιάς.

Εκάμαμεν αποβατικόν στόλον
Ετοιμάζαμεν τους στρατιώτες για απόβασην
Επεριμέναμεν την ευκαιρίαν
Τζι αν δεν έρκετουν ερίχναμεν καμιάν πόμπαν σε καμιάν εκκλησιάν
Τζι έτα ούλλα τζιαμαι’.

Επέψαμεν που το πενήντα αξιωματικούς μυστικά στην Τουρτζιάν
Όπου είσιεν ελληνικά χωρκά τζι΄έναν αξιωματικόν
Να τους παιδέψει να τους οργανώσει να τους κάμει ττιεμττήδες (ΤΜΤ)

Όσοι ήταν στην οργάνωσην αρτζιέψαν τζι εμοιράζαν μάλια μεταξύ τους
Μόλις κάμουμεν απόβασην να τα φαν τους Τούρκους ούλλα.

Ήρτεν η ευκαιρία με το πραξικόπημαν της χούντας,
την άλλην ηύβρεν την ο Ερτογάν
Κάμνουμεν απόβασην στην Τουρτζιάν
Αλλά ενικήσαν μας.

Τζι έκτοτε όσοι κλώννουνται κατά Τουρτζιάν μερκάν
Γιατί συμπαθούν τους οι… στοκχόλμιοι
Λαλούν μας:
Μα αφού τες εφάμεν
Να γινούμεν τζι εμείς τουρκούθκια
Να ησυχάσουμεν!!!
Εγιώ έτσι τα καλαλαβαίνω.


Στέλιος Παπαντωνίου