Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Κενά αέρος σε επικίνδυνες πτήσεις


Κενά αέρος σε επικίνδυνες πτήσεις
του Στέλιου Παπαντωνίου

Γιατί αυτές οι μεγαλορρήμονες επαγγελίες Καρογιάν, ενώ θα έπρεπε να αποτελούν μνημεία θαυμασμού, προκαλούν τα μειδιάματα των ακουόντων; Τα μεγαλοφυή ανοίγματα σε πολιτικούς χώρους άλλους από τον ενδιάμεσο, αφενός μεν ακούονται διπλόηχες παράφωνες καμπάνες, αφ’ ετέρου δε μηκτυρίζονται με το γνωστό «κι εμείς μπρίκια κολλάμε» οι ανίδεοι;
Ο αλληθωρισμός ως πάθηση θεραπεύεται υπό των ιατρών των οφθαλμών, ο πολιτικός  αλληθωρισμός δεν θεραπεύεται, γιατί, αν δεν είναι κληρονομικός, είναι επίκτητο ιδίωμα- έξις δευτέρα φύσις- των θεσιθήρων καρεκλοκενταύρων των πιστευόντων ακράδαντα πως μόνο για να κυβερνούν γεννήθηκαν.
Όσο πιο ηχηρά τα εκστομιζόμενα, τόσο κενά περιεχομένου και επικίνδυνα για τους ακούοντες, αλλά προπάντων για τον διαπλέξαντα λέξεις εν κενώ αέρος και μάλιστα κατ’ επανάληψη.
Όμως, επειδή το προεκλογικοπροεδρικό μας πρόβλημα σχετίζεται άμεσα με την ίδια την ύπαρξη του ελληνικού κυπριακού λαού στα εδάφη του, απαιτείται καθαρότητα προθέσεων, σκέψεων, λόγων και πράξεων.
Οι ασάφειες απέδειξαν πως είναι έργο του διαβόλου- όρα λόρδο Χάνεϊ και λοιπούς.
Απαιτείται λοιπόν καθαρότητα και ανάληψη ευθύνης για τον μελλούμενο πρόεδρο και για τη μοίρα μας στη γη μας.
Η πλειονότητα των Ελλήνων της Κύπρου άνοιξε μάτια κι αφτιά κα προπάντων απέκτησε διαίσθηση- θείο δώρο- και κριτική σκέψη, ευτυχώς μη οφειλόμενη στο σύγχρονο παιδευτικό σύστημα.
Γι’ αυτό ανάγκη να παιδευθούν αναλόγως και τα κύμβαλα. Γίνεται και να εκπαραθυρωθούν της πολιτικής ζωής του τόπου ή να εξοστρακιστούν ως δημόσιοι κίνδυνοι.