Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2013

Του Σταυρού

Στέλιου Παπαντωνίου

Του Σταυρού

Τη δεκάτη Τετάρτη του μηνός Σεπτεμβρίου
οι ουράνιες  δυνάμεις
Των Χερουβείμ και Σεραφείμ
Άμα το ασματικόν εις ήχον άγια
Εις ύψος αίρουσι  τον ιερέα  
Νηστεύσαντα και μετανοήσαντα
Για τα εγκλήματά μας εναντίον του τόπου.
Μυριάδες μαύρες βίβλοι.
Στο νάρθηκα οι αμαρτωλοί προσδοκούσι.
Ευτάκτως οι άγγελοι κυκλούσι την τράπεζα ευτρεπισμένην
Και άμα τη πρώτη εκατοντάδι του Κύριε ελέησον συμψάλλουσι
Ραίνοντας  τον σταυρόν διά ροδοστάγματος.
Οι μερρέχες αντανακλούν πλαγίως τον ήχο
Αναπτερούται ο γυναικωνίτης τρίζουν οι ξυλοδεσιές
Μέσα από τους σταυροειδείς φεγγίτες διαπληκτίζεται φωτεινή κόνις
Ένα πλάσμα σέρνεται αργά στις λευκές πλάκες αθηαινίτικες
Χαράζοντας  πλυμένο σκουπισμένο  το σταυρό του
Να πάρει αγιασμό στην κουρασμένη μάνα, καλύτερο προζύμι
Εις στερέωσιν της βασανισμένης ψυχής και του σώματος.

Αγιασμένη, μάνα μου, ψυχή.