Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ


Στέλιος Παπαντωνίου

ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ


Υφαντό χαλί στο μάρμαρο
Χάλκινα κροντήρια στους διαδρόμους
Λύχνους και δάδες .
Μεγάλη μας τιμή σοφού του Σόλωνος
έλευση στο νησί
τις γλαύκες της Αθήνας όντως να κομίζει..

Διό διαφερόντως τον ηγάπησεν  
Αιπείας ο Φιλόκυπρος.

Μετάθες  την πόλη σου, τον έσπρωξεν από ψηλά
Σόλους μετώνυμον
Εις αιωνίαν μνήμην.

Μα σήμερα
μες στις πολιτικές πλοκές
στο πολυποίκιλο ψεύδος
Συγχέονται  εξεπίτηδες ονόματα
  
Σε κολυμβήθρες ψευδοχάλκινες
   Σε  λιγδερά μαγειρεία  
   Εξαερισμού ελληνικών σημάτων.


Για μας, Σόλοι κι Αίπεια
Κρεμασμένα στον τοίχο
μαντίλια λυτρωμού από τη λοιμική  
Φωτεινοί  λαμπτήρες των υπογείων διαδρόμων μας   
Εγκαυστικά ονόματα κι εικόνες
μαθητικές εξόδους φωταυγάζοντας  
αγέραστους δασκάλους
με φως ελληνικό.

‘Απλετη Θάλασσα τρικυμιστής γαλάζιας ιστορίας
Δόμες αρχαίων σε θέατρα σκαλιά

Των Γυμνασίων Μόρφου καύχημα
της λατρευτής μου  Ευτυχίας θρήνος.